Sağlık hizmeti laboratuvarları yönetmeliği yayımlandı

Sağlık Bakanlığının, "Halk Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

© AA
Sağlık hizmeti laboratuvarları yönetmeliği yayımlandı

Halk sağlığına yönelik hizmet veren laboratuvarların kuruluşu ve yetkilendirilmesi ile yüzme havuz suyu analizi yapan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile gerçek ve tüzel kişilere ait laboratuvarların denetlenmesine yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Sağlık Bakanlığının, “Halk Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Klinik dışı laboratuvarları kapsayan yönetmelikte laboratuvarlar hizmet tipine göre, “Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı”, “L2 Hizmet Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı”, “L1 Hizmet Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı” ve “Referans Yetkili Laboratuvar” olarak sınıflandırıldı.

Yönetmelikte, laboratuvarların görevleri ve güvenliği ile laboratuvar personelinin niteliği ve görevlendirilmesine ilişkin hükümler de yer aldı.

Halk sağlığı laboratuvarlarında Bakanlıkça belirlenen analiz ücretleri uygulanacak.

Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı ve halk sağlığı laboratuvarları, şikayet ve benzeri haller dışında yılda en az bir defa denetlenecek.

MEVCUT LABORATUVARLARIN UYUMU

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce faaliyet gösteren halk sağlığı laboratuvarları, 6 ay içinde bu yönetmelik hükümlerine uyumlaştırılacak.

Yüzme havuz suyu numune alma ve analiz yapma yetki belgesi verilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve vakıf üniversiteleri, yerel yönetimler ile gerçek ve tüzel kişilere ait laboratuvarların analiz yetkileri, yetki belgesinde belirtilen süre sonunda sona erecek.

AA

SIRADAKİ HABER