Türkiye’de arkadaşlara güven giderek azalıyor

Areda Survey'in sosyometre araştırmasının sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 51,8'i arkadaşlarına güveniyor. Ancak geçen yıla bakıldığında bu güvenin yüzde 12,7 azaldığı görüldü.

© Flickr
Türkiye’de arkadaşlara güven giderek azalıyor

Areda Survey Türk halkının arkadaşlarına güven duygusunu araştırdı.

Araştırma bulgularına göre Türkiye genelinde arkadaşlarına güven duyanların oranı 51,8 iken, bu oran geçen yıl ağustos ayında yapılan araştırmada yüzde 64,5 olarak görülmüştü.

Araştırmada katılımcılara “Arkadaşlarınıza güven bakımından aşağıdakilerden hangisine katılırsınız?” diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 51,8’i “Her konuda güvenirim”, yüzde 15,0’i “Ne güvenirim ne güvenmem”, yüzde 33,2’si “Güvenmem” yanıtını verdi.

Aynı soru 2021 yılında sorulduğunda katılımcıların yüzde 64,5i “Her konuda güvenirim”, yüzde 20,4’ü “Ne güvenirim ne güvenmem”, yüzde 26,0’sı “Güvenmem” cevabını vermişti.

ERKEKLER DAHA FAZLA GÜVENİYOR

Araştırma bulgularına göre erkeklerin arkadaşlarına kadınlara oranla daha fazla güvendiği sonucuna varıldı.

Erkeklerde “Arkadaşlarıma güvenirim” diyenlerin oranı yüzde 48,2, “Ne güvenirim ne güvenmem” diyenlerin oranı yüzde 18,1, “Güvenmem” diyenlerin oranı ise 33,7.

Araştırmaya katılan ve “Arkadaşlarıma güvenirim” diyen kadınların oranı yüzde 35,8, “Ne güvenirim ne güvenmem” yüzde 21,7, “Güvenmem” ise yüzde 42,5. 

SIRADAKİ HABER