ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump'ın 2020 seçim sonuçlarına müdahale çabaları nedeniyle federal kovuşturmadan muaf olup olmadığına hızlı bir şekilde karar vermek için özel danışman tarafından yapılan talebi reddetti. 

Tek cümlelik ret kararı, davanın üç yargıçlı bir panelin Ocak ayında sözlü argümanları dinleyeceği ABD Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi'ne geri dönmesi ve Trump aleyhindeki davanın temyiz sonucuna kadar dondurulması anlamına geliyor.

Karar Trump'ın federal seçimlere müdahale davasını yavaşlatıyor. 

Trump, Haziran ayında özel danışman Jack Smith tarafından iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesini engellemek için komplo kurmakla suçlanmış, ancak başkan olarak üstlendiği resmi görevlerle ilgili eylemler nedeniyle yargılanamayacağını iddia ederek suçlamaların düşürülmesini istemişti.

Dosyada, Trump'ın iddianamede yer alan 2020 seçim yenilgisini tersine çevirmek için başkan yardımcısı Mike Pence'e kongre onayını durdurması için baskı yapmaktan sahte seçmen listeleri düzenlemeye kadar tüm girişimlerinin başkan sıfatıyla olduğu ve bu nedenle korunduğu iddia edildi.

Editör: Can Polat