Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) , işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş) temsil ediyor.  İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-iş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı.

Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Niyetimiz asgari ücreti mutabakatla tespit etmektir. Komisyon asgari ücreti belirlerken ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alarak bu tespiti yapmaktadır. İşçilerin geçim şartlarını göz önünde bulunduracağız.

Sosyal diyalogun temelleri olan işbirliği, adil değerlendirmeyle ortak akılla gerçekleşeceğine inanıyorum. Asgari ücret çalışanlara yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden politika aracıdır. Tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur. Çalışma barışının yanında işsizlik ve kayıt dışılık için ayrı bir öneme sahiptir. Şartlar ne olursa olsun 21 yıldır kayıt dışı istihdam ve işsizlikle mücadeleye devam edeceğimizi belirtmek isterim. İşsizlik oranımız son 1 1yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,9 olarak gerçekleşmiştir. İstihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. 

İnsanımızın hayat standardını geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Her alanda güçlü Türkiye'den söz edeceğiz. Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu süreçte temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmek.

2002 yılından asgari ücret bu yana nominal olarak 61 kata, reel olarak 3 katına çıktı. Bir yılda yüzde 107'lik zamla işçimizi enflasyonuna ezdirmedik. Refah artışından pay vermiş olduk. Asgari ücret desteğinde de 2024 için işçi ve işverenleri memnun edecek düzenlemeyi hayata geçireceğiz.

Birçok vatandaşımızın yaşadığı zorlukları biliyoruz ve bunların da farkındayız. İnşallah en kısa sürede vatandaşlarımızı eski günlerine kavuşturacağız. Vatandaşımızın refahını sürekli artırmanın gayreti içerisinde olduk. Dünyanın yaşadığı küresel krizlere rağmen asgari ücretteki iyileştirmeler bunun net kanıtıdır. 2023 başında belirlediğimiz asgari ücreti temmuz ortasında ilave artışla ikinci kez artırdık. Bir yılda yüzde 107'lik zam oranıyla işçimizi enflasyona ezdirmedik."

"Süreci mutabakla tamamlama arzusundayız"
TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol da açıklamalarında şunları söyledi:

"İşçi olmadan işveren olmaz. İstihdamın korunması için verilecek desteklerin bu dönem için kıymetli olduğunun farkındayız. Vergi dilimlerinde yapılacak güncelleme de atılacak önemli adımlardan biri. Süreci en hızlı şekilde, dengeli rakam ve mutabakatla tamamlama arzusundayız."

"Heyette ilk kez 4 işçi yer alacak"
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Komisyonda görev yapacak işçi kardeşlerimiz yaşadıkları sıkıntıları doğrudan tüm ülkeye anlatacak. Asgari ücret milyonlarca çalışan ve ailesi tarafından takip edilmelidir. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması tüm işçilerin talebiyle bu geçtiğimiz yıl uygulamaya girdi.

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer alacak. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.

"Bu ücretle işçi ve ailesi hangi zorunlu ihtiyacını karşılayabilecektir?"
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması işçi kesiminin yıllardır devam eden talebiydi. Bu geçtiğimiz yıl yürürlüğe girdi. Böylece tüm ücretli çalışanların vergisi asgari ücretlinin faydalandığı tutar kadar azaldı ancak vergide adalet sağlamaya yönelik adımlar devam etmedi. Ücretlerin vergiye esas gelir tarifesi ve oranları çok düşük kaldı.

Yılbaşında ele geçen net ücret aylar geçtikçe azalmaktadır. Fiyat artışları her alanda devam etmektedir. Alınan tedbirler henüz işçinin geçim şartlarına olumlu olarak yansımamıştır. İşçinin, memurun, emeklinin yaşanan enflasyon ile açıklanan resmi enflasyon arasında büyük uyumsuzluk vardır. Asgari ücret aylardır açlık sınırının altındadır! Halen günlük net asgari ücret 380 liradır. Bu ücretle işçi ve ailesi hangi zorunlu ihtiyacını karşılayabilecektir? Ekonomide yaşanan olumsuzlukların nedeni işçiler değildir. Kaldı ki toplam satış hasılatı içindeki işgücü maliyeti de giderek gerilemektedir. Uygulanması gereken gelirler politikasıdır. Sosyal taraflar sadece ücret politikasını değil bir bütün olarak gelir politikasını gözden geçirmelidir. Komisyonun yapacağı çalışmalar sonrası tespit edilecek asgari ücretin işçilerin beklentilerine uygun olmasını bekliyoruz.

İşçinin, memurun, emeklinin yaşadığı enflasyon ile açıklanan resmi enflasyon arasında büyük uyumsuzluk vardır. Asgari ücret aylardır açlık sınırının altındadır! Halen günlük net asgari ücret 380 liradır. Bu ücretle işçi ve ailesi hangi zorunlu ihtiyacını karşılayabilecektir?

Yeni asgari ücret için talebini kamuoyuyla henüz paylaşmayan TÜRK-İŞ, "İnsan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret talep ediyor.

"İşçi ve işveren vergi indirimi konusunda mutabık"
Yeni asgari ücretin bu yıl işçi, işveren ve hükümetin üçlü mutabakatıyla belirlenmesini isteyen TİSK ise ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde. TİSK'in asgari ücret işveren desteğinin artırılarak devam ettirilmesi konusundaki ısrarı da sürüyor.

İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir."

Asgari ücret nasıl belirleniyor?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. 

Asgari ücret net 11 bin 402 lira
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Bu yılının ocak-haziran döneminde net 8 bin 506 lira olarak uygulanan asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti.