AYM İkinci Bölümü, TİP Hatay Milletvekili Atalay hakkındaki hak ihlali başvurusunu AYM Genel Kuruluna sevk etmişti. 

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra Hatay milletvekili seçilen, tahliye ve yargılamanın durması istemi Yargıtay tarafından reddedilen Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

İkinci Bölüm tarafından, "başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci maddesi uyarınca Genel Kurula sevkine" karar verilmişti.

AYM Genel Kurulu, Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali başvurusunu 13 Aralık'ta yapacağı toplantıda görüşme kararı aldı.