Azerbaycan ve Filistin menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ve Filistin Devleti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu Cumhurbaşkanı kararlarına bağlı olarak; Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de Resmi Gazete'de yer aldı.