İşe iade davası mahkemeler tarafından kaç gün içerisinde sonuçlandırılması gerekir?

İşverenler ile çalışanlar arasında yargılama aşamasında çok büyük bir yer tutan işe iade davası ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde… İşe iade davası mahkemeler tarafından kaç gün içerisinde sonuçlandırılması gerekir? İşte cevabı…

© IMAGES
İşe iade davası mahkemeler tarafından kaç gün içerisinde sonuçlandırılması gerekir?

Öncelikle arabulucuya başvurulmasını gerektiren, arabulucu faaliyetleri sonunda anlaşmaya varılamadığında ise eski düzende olduğu gibi İş Mahkemelerinde görülen bir dava türü olan işe iade davası hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz… Şimdi, işe iade davası mahkemeler tarafından kaç gün içerisinde sonuçlandırılması gerekir? Sorusunun cevabını öğrenelim…

İŞE İADE DAVASI MAHKEMELER TARAFINDAN KAÇ GÜN İÇERİSİNDE SONUÇLANDIRILMASI GEREKİR?

Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir. (4857 sayılı İş Kanunu /20. md.)

İşçi kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır .

İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır.

İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur (4857/21. md.). Burada sözü edilen ücretin çıplak ücret olduğu, yani giydirilmiş ücret olarak anlaşılmaması gerektiği görüşü öğreti de taraftar bulmuştur.. Mahkeme feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

SIRADAKİ HABER