CHP: Uzaya değil tek adama itiraz ettik

CHP Grup Başkanvekilleri, Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvuru ile ilgili olarak “Bizim itirazımız halkın iradesiyle oluşan Gazi Meclis’in iradesi yerine, Anayasa’ya aykırı şekilde tek adamın iradesinin konulması çabasına” dediler.

© CHP
CHP: Uzaya değil tek adama itiraz ettik

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesindeki bazı maddelerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvurunun gerekçesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Twitter hesabından yaptığı, "Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak" sözlerinin "çarpıtma ve iftira" olarak nitelendirildiği açıklamada başvuru gerekçesi ile ilgili bilgi verildi.

Açıklamaya göre CHP söz konusu kararnamenin 4 hükmünü, Anayasa'ya aykırılıkları nedeniyle Yüksek Mahkeme'ye taşıdı. Bu dört düzenleme şunlar oldu:

Kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansı görevlilerinin özlük haklarının düzenlenmesi mümkün değildir.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile değiştirilmesi söz konusu olamaz. Kanunlarda değişiklik yapma yetkisi TBMM'nindir ve Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kanunun değiştirilmesine göz yummak, hukuk devletini yok saymak anlamına gelecektir.

Bütçe konusunda ajans yönetim kuruluna verilen; denetimi ortadan kaldıran ve keyfiliklere zemin hazırlayan harcama yetkisi var. Sayıştay denetimini kaldıran böylesine geniş bir yetkilendirmenin, şeffaflıkla bağdaşmayacağı ve suistimallere yol açacağına kuşku yoktur.

Bilimsel araştırmalar ile yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkını ilişkilendirmek, kamu kurumlarına arpalık gözüyle bakıldığının göstergesi niteliğindedir.

'BİLGİSİZLİK DEĞİLSE İFTİRA'
Açıklamada CHP'nin iptalini istediği hükümlerin Türkiye Uzay Ajansı'nın tüzel kişiliği, faaliyet esasları ve yürüteceği bilimsel araştırmalar ile ilgili olmadığı belirtildi, "Bu hükümlerin iptal edilmesi durumunda, Türkiye Uzay Ajansı'nın faaliyetlerinin ve bilimsel çalışmaların durdurulacağını iddia etmek, Bakan Varank'ın bilgisizliğinden kaynaklanmıyorsa, en hafif deyimiyle iftiradır" denildi.

SIRADAKİ HABER