Eşitlik İçin Kadın Platformu: İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilme niyet beyanları son bulana kadar nöbetteyiz

Eşitlik İçin Kadın Platformu, çekilme tartışmalarıyla gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili bir açıklama yaptı.

© AA
Eşitlik İçin Kadın Platformu: İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilme niyet beyanları son bulana kadar nöbetteyiz

Eşitlik İçin Kadın Platformu, "İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek, kadına karşı şiddeti önleme görevini terk etmektir" diyerek, geri çekilme niyet beyanları son bulana kadar nöbette olduklarını açıkladı.

Eşitlik İçin Kadın Platformu, çekilme tartışmalarıyla gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili bir açıklama yaptı.

Sözleşmeden çekilmenin kadına karşı şiddeti önleme görevini terk etmek anlamına geldiğini vurgulayan platform, "İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin karalama kampanyalarının devlet tarafından da benimsendiği, Numan Kurtulmuş’un son açıklamasının hemen üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmış olduğu 'Çalışıp, gözden geçirin. Halk istiyorsa kaldırın.' açıklaması ile resmi nitelik kazanmıştır. AKP MYK toplantısında İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinin görüşülmesi ve bazı tarihlerin telaffuz edilmesi bu resmiyetin son derece kaygı verici göstergelerdir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "İmza atan siyasi parti bugün kadınlara vermiş olduğu şiddeti önleme, şiddete maruz kalanları koruma, failleri gerektiği şekilde cezalandırma sözünü yerine getirmekten vazgeçeceğini ilan etti" denilerek şu ifadelere yer verildi.

"Kazakistan ve Tunus gibi ülkeler sözleşmeye taraf olmak isiyor"
"İstanbul Sözleşmesi, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, bir insanın cinsiyeti üzerinden zulme maruz bırakılmasının önlenmesi, zulme maruz bırakılanların korunması ve bırakanların gerektiği şekilde cezalandırılması için devletlere yol haritası çizen, atılması gereken somut adımlar konusunda kılavuzluk eden uluslararası bir uzlaşma metnidir. Türkiye’nin de kurucularından olduğu Avrupa Konseyi’nin hazırladığı sözleşme, 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmıştır. Kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda en önemli uluslararası belge olarak bir dünya sözleşmesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bugün Kazakistan ve Tunus gibi çeşitli kıtalardan birçok ülke Avrupa Konseyi üyesi olmadıkları halde bu sözleşmeye taraf olmak için gerekli işlemleri tamamlamaktadır."

"Sözleşmeden çekilmek kadınları ve istismara uğrayan çocukları ateşe atmaktır"
İstanbul Sözleşmesi kadınlara ve çocukların hayatlarını korumak için verilen bir sözdür ve bu “sözden dönmek”, günde en az 3 kadının öldürüldüğü, bilindiği kadarıyla yılda 28.360 çocuk istismarının yaşandığı bir ülkede kadınları ve çocukları ateşe atmaktır. Dolayısıyla sözleşmeden çekilmek, sözleşmenin referans aldığı ve Türkiye’nin de taraf olduğu tüm temel insan hakları belgelerini de tartışmalı hale getirmek anlamına gelecektir.

"Dahası, Anayasa’daki eşitlik ilkesinden, şiddeti önlemek ve maruz bırakılanları korumakla ilişkili diğer yasalardan vazgeçildiğinin, devlet olarak kadın erkek eşitliği ve kadına karşı şiddeti önleme politikasını terk ettiğinin tüm dünyaya ilan edilmesidir."

"İnsan hakları kelime yığınları değil..."
"İnsan hakları belgeleri ister Avrupa isterse iki kıtayı buluşturan İstanbul’da imzaya açılmış olsun, doğunun ya da batının icadı değil, devletlerin imzalayarak vardıkları uzlaşmayı yansıtan evrensel uzlaşma metinleridir. Gündelik siyasete, konjonktüre göre kabul edilen ya da terk edilen alelade kelime yığınları değil, adı üzerinde insanların haklarıyla, canları ile ilgilidir. Tartışma konusu yapılması insanların elbette bu haklarından vazgeçecekleri anlamına gelmeyecektir. Ancak korkutucu olan yasaların caydırıcı etkisi zarar göreceği için hak ihlalleri artacaktır."

"Sözleşmenin iptali için gösterilen sebepler toplumu yanıltmak amaçlıdır"
"İstanbul Sözleşmesi ve Sözleşmeye paralel iç hukuk düzenlemesi olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu’na karşı belli çevreler uzun süredir çarpıtılmış iddialar ileri sürmektedir. Bu iddialar Sözleşme’nin ve 6284 sayılı yasanın “aile yapısını bozduğu, nafaka yükümlülüğü getirdiği, ailenin dağılmasını ve boşanmaları artırdığı, özelde sözleşmenin eşcinselliği teşvik ettiği” gibi 9 yıl önce bu yasal metinleri törenle yürürlüğe koyan karar vericileri etkilemek, kamuoyunu yanıltmak amacıyla ortaya atılan asılsız, mantık dışı söylemlerdir.

"Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak, sadece cinsiyet eşitliği talep edenlerin değil, inanç, etnik köken, dil, mezhep, felsefi görüş ve bunun gibi nedenlerle ayrımcılığa maruz bırakılan tüm toplumsal kesimlerin en acil gündemi olmalıdır."

"Sözleşmeden geri çekilme niyet beyanları son bulana kadar nöbetteyiz"
"Eşitlik İçin Kadın Platformu’nu oluşturan 310’dan fazla kadın örgütü ve destekleyen 150'ye yakın sivil toplum örgütü olarak; sözleşmeden geri çekilme niyet beyanları son bulana kadar nöbetteyiz. 5 Ağustos günü sözleşmeden çekilme konusunu görüşecek olan AK Parti MYK üyelerine sesleniyoruz: Her gün en az 3 kadının öldürüldüğü bir ülkede kadınları şiddetten koruyan bir sözleşmeden geri çekilme yönünde karar verirlerse ortaya çıkacak sonuçlardan sorumlu olacaklardır."

SIRADAKİ HABER