Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Adana Hakimi Gül Altınok ile Mardin Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan hakkında birtakım iddialara rağmen görevlerine devam ettikleri ya da kendileriyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

HSK tarafından yapılan açıklamada, "Hakim Gül Altınok hakkında Adana ilinde görev yapmakta iken Kurulumuza intikal eden iddialar üzerine soruşturma izni verilmiş olup, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 77. maddesi uyarınca ilgilinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. Anılan disiplin soruşturması devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, "Ayrıca adı geçen hâkim hakkında daha önce Edirne ilindeki görevi esnasındaki suç teşkil eden iddialar nedeniyle verilen soruşturma izni üzerine yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen rapora istinaden iki kez meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir. Öte yandan, anılan hâkim hakkında Kurulumuzca verilen kovuşturma izni kapsamında konusu suç teşkil eden eylemleri nedeniyle yargılanmasına Yargıtay 5. Ceza Dairesinde devam edilmekte olup, duruşması 10.09.2024 tarihine bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İhraç edilen Hakim Gül Altınok, HSK üyesinin fotoğrafını büyücüye göndermiş!

Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan hakkında ise şöyle denildi:

"Soruşturma konusu eylemleri nedeniyle Kurulumuzca ilgilinin iki kez meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş olup bu kararlar kesinleşmiş bulunmaktadır. Öte yandan, anılan Cumhuriyet savcısı hakkında Kurulumuzca verilen kovuşturma izni kapsamında yargılanmasına Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmektedir. Kurulumuzca yargı mensupları ile ilgili iddialar hassasiyetle takip edilmekte olup, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mevzuatımızdan kaynaklanan görev ve yetkilerimiz çerçevesinde gecikmeksizin gerekli işlemlere tevessül edilecektir. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından haklarında disiplin işlemi yapılan ve yargılamaları devam eden kimi yargı mensupları hakkında işlem yapılmadığı yönünde haber yapılmasının yargının itibarını ve yargıya olan güveni olumsuz etkileme ihtimali bulunduğundan, toplumun tüm kesimlerinin bu hususa hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir." (DHA)