Ipsos ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Dünya Mülteciler Günü 2024 için yapmış olduğu küresel araştırmalara göre Türkiye, mültecilere kapıyı tamamen kapatma konusunda yüzde 77 ile ilk sırada yer alıyor.

Ipsos Araştırma ve UNHCR, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 52 ülkede 33 bin 197 yetişkinin katılımı ile bir araştırma yaptı. Mülteciler gününe özel yapılan çalışmada, mülteciler konusunda global iyimser bakış ortalamasının yıldan yıla azaldığı ortaya çıktı.  “Savaşlar ve uğradıkları zulüm sebebiyle insanlar, kendi ülkeleri de dahil olmak üzere, diğer ülkelere sığınma haklarının olması konusunda” küresel kamuoyunda güçlü bir görüş birliği varlığını sürdürürken, her yıl yenilenen araştırmalarda bu görüş birliğini temsil eden oranların düştüğü izlendi.

Ülkelerin mültecilere desteğe azalıyor

Yasa dışı yollarla göçe engel olmak için aranan çözümler, bu doğrultuda ülkelerin yapmış olduğu çözüm arayışları ve ülkeler arası anlaşmalar farklılıklar gösterdi. Ipsos’un 52 ülkede yaptığı araştırmada; Kenya yüzde 93, Yunanistan yüzde 81, İngiltere yüzde 75, Almanya yüzde 74, Amerika yüzde 70 ve Türkiye'nin yüzde 57 oranında ulusal güvenlik önceliği ilkesi ile desteklerinin azaldığı gözlemlendi.

Mülteciliğe başvuranların savaştan kaçan gerçek mülteciler olmadıkları düşünülüyor

Mülteci olarak başvuran yabancıların; savaştan kaçan gerçek mülteci olmadıkları, daha rahat bir yaşama kavuşmak için geldikleri düşünülüyor. Küresel ortalamada bu şekilde düşünenlerin oranı yüzde 61 olarak ölçüldü. Her 10 kişiden 6’sı; ülkelerine mülteci olarak gelen yabancıların ekonomik nedenlerden ötürü veya ülkelerinin sunduğu refah yaşam imkanlarından yararlanmak için geldiklerini düşünüyor. Bu oran; Peru'da yüzde 80, Bulgaristan'da yüzde 72, Türkiye'de yüzde 70, Yunanistan'da yüzde 65, Fransa'da yüzde 63, Japonya'da yüzde 47.

Türkiye'de toplumun yüzde 77'si mültecilere kapıların tamamen kapatılması gerektiğini düşünüyor

Ipsos tarafından Dünya Mülteci Günü'ne özel yapılan araştırmada, mültecilere karşı tutumlarda küresel kamuoyunda karışık bir resim çiziliyor. Araştırmanın yapıldığı ülkelerde, kişilerin savaş ve zulüm nedeniyle sığınma talebi haklarının olması konusunda yüksek oranda destek görülüyor. Öte yandan pratikte ise insanların ülkelerine daha fazla mülteci kabul edilmesi konusunda o kadar da istekli olmadıkları belirtiliyor. Kapıların tamamen kapatılması gerektiği düşüncesi de mevcut. Küresel ortalama yüzde 44 ile bu görüşü destekliyor. Türkiye mültecilere kapıyı tamamen kapatma konusunda yüzde 77 ile ilk sırada görünüyor. Diğer ülkelerde de oranlar şöyle: Almanya yüzde 50, Amerika yüzde 48, İngiltere yüzde 44, İtalya yüzde 39…

Global kamuoyunda ülkelerinin kabul ettiği mülteci sayısının, ülke kapasitesinin üstünde olduğunu düşünüyor

Mülteci alımına ilişkin kamuoyu görüşleri ülkeler arasında önemli ölçüde farklılıklar gösteriyor. Özellikle global kamuoyu tarafından öne çıkan baskın görüş, mülteci kabulünün kendi ülkesinde zaten alması gerektiğinin üzerinde bir sayıda gerçekleştirildiği yönünde… Bu anlamda duygular zorlayıcı ve listenin ilk sırasında yüzde 83 ile Türkiye, yüzde 81 ile Lübnan ve yüzde 76 ile Yunanistan var. Pakistan, Japonya ve Güney Kore ise zıt bir görüşe sahip. Kabul ettikleri kapasiteye uygun yapıda olduklarına inanıyorlar.

Vatandaşlık alma, kalıcı ikamet başvur​u konularında toplum ne düşünüyor?

Mültecilerin ikamet ve kalıcı başvuruda bulunması, vatandaşlık edinme haklarını desteklenmesi veya sınırlı erişim imkanlarına sahip olması konusunda da ülkeler arası kamuoyu değerlendirmelerinde farklılıklar var. Kenya ve Uganda, tam erişimi aile bütünlüğü için desteklerken; Şili, Etiyopya ve Finlandiya sınırlı erişimden yana. Mültecilerin ikamet ve kalıcı başvuruda bulunması, vatandaşlık edinme haklarını desteklenmesi veya sınırlı erişim imkanlarına sahip olmasına karşı çıkanların en yüksek olduğu ülkeler: Türkiye yüzde 50, Lübnan yüzde 44 ve Malezya yüzde 39.

Mülteciler için yapılan uluslararası yardımlar yeterli bulunuyor mu?

Dünya genelinde mülteciler çoğunlukla gelişmiş varlıklı ülkelere değil, kendilerine en yakın ülkelere taşınıyor. Mültecilerin çoğunlukta olduğu ülkeler düşünüldüğünde ve o ülkelere yapılan uluslararası yardımlar değerlendirildiğinde küresel ortalama yüzde 37 ile uluslararası yardımları yetersiz bulunuyor. Etiyopya, yardımları yetersiz bulan ülkeler arasında ilk sırada yer alırken, Yunanistan yüzde 72, Türkiye yüzde 43 ile yardımları yetersiz buluyor.

Mültecilerin bilgi kaynakları ve iletişim desteği gördükleri medya kanalları hangileri?

İletişim araçları kuşaklar ve yerel ya da ulusal alanlarda farklılıklar gösterse de mültecilerin bilgi kaynakları ve iletişim desteği gördükleri medya kanalları TV, radyo, gazeteler, çevrimiçi haber siteleri olarak yüzde 60 ile ilk sırada yer alıyor. İnstagram, YouTube ve TikTok da yüzde 45'lik dilimde ve üçüncü sırada diğer internet varlıkları olarak küresel ortalamada sıralanıyor.