Gelecek yıl hayalini kurdukları bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler LGS sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine geçilecek ve öğrenciler, hayatlarının önemli bir dönemine adım atacakları liseler için tercihlerde bulunacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te açıklanacak. Sonuçlar www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. 

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR? 

LGS tercihleri için tarih bilgisi henüz MEB tarafından paylaşılmadı ancak geçtiğimiz dönemin tarihleri göz önüne alındığında LGS tercih işlemlerinin sonuçların açıklanmasının ardından ertesi hafta başlaması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl LGS sonuçları 23 Haziran tarihinde açıklanmış, LGS tercihleri ise 3 Temmuz günü itibariyle başlamıştı.

UZMANLAR LGS'Yİ DEĞERLENDİRDİ

Tüm Türkiye’deki 8’inci sınıf öğrencilerinin bugün katıldığı LGS’de çıkan soruları, öğretmenler yorumladı.
 
Fatih Haktürk, “1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı 2024 LGS’yi geride bıraktık. 2024 LGS’nin soru tarzlarının önceki yıllarda olduğu gibi öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma becerilerini ölçecek nitelikte olduğu gözlemlenmektedir. Bu yılki sınav önceki yıllarla karşılaştırıldığında Türkçe ve Fen Bilimleri testlerinde soru metinlerinin daha uzun olduğu, Matematik testinin geçen yıla göre daha fazla kazanım temelli olduğu görülmüştür. Türkçe ve Fen Bilimlerinde uzun soruların öğrencilerin zaman yönetimi hususunda zorlayacağı düşünülebilir.” dedi.
 
Hilal Çaça ise “Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik yapılan 2024 LGS’de Türkçe sorularının MEB’in açıkladığı kazanımlar çerçevesinde olduğu görülmüştür. Sınavda 8. sınıf müfredatında bulunan “cümlenin ögeleri” ve “fiilde çatı” konularından soru gelmemiştir. Aynı zamanda sorular yıl içinde MEB’in yayınladığı örnek sorularla da örtüşür mahiyettedir. Bu sınavda Türkçenin  konu dağılımından mütevellit anlam bilgisinin yine tüm basamaklarını görmekteyiz. Sorular “sözcükte anlam, cümlede anlam, deyim, paragraf yorumu, şiir yorumu, metin türleri, anlatım bozuklukları, fiilimsi, yazım kuralları, noktalama işaretleri, cümle türleri, görsel-grafik yorumu, sözel mantık” konularını içermektedir.

LGS’yle birlikte önem kazanan görsel-grafik sorularının 2024 LGS’de hayli ön plana çıktığı ve bu sınavda da belli bir zorluk oluşturduğu görülmüştür. Süreç içinde öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalarda önemle üzerinde durduğumuz nihai nokta olan TDK sözlük kullanımı ve kitap okumanın önemi bu sınavda da bir kez daha teyit edilmiştir. Sorular; analiz yeteneği gelişmiş, okuduğundan çıkarımlar yapabilen, muhakeme yapabilen ve genel okuryazarlık düzeyine sahip olan öğrencilerin yapabileceği niteliktedir. Önceki LGS’lerle kıyasladığımızda metinlerin genişlediğini buna paralel zorluk düzeyinin de yükseldiğini net olarak söyleyebiliriz. 2024 LGS’de Türkçenin dikkat gerektiren sorulardan oluştuğunu ve zaman yönetimini doğru yapabilmenin  bu sınav için en gerekli kazanımlardan biri olduğunu görmekteyiz” diye konuştu.
 
Kenan Akgün de “Matematik testi MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Sorular muhakeme gücüne dayalı, okuduğunu anlama ve uygulamaya yönelik sorulmuştur.

12, 14 ve 16. sorular yüksek muhakeme gerektiren sorulardır.

Sorular; Cebirsel İfade, Gerçek Sayılar, Karekök, Tablo Grafik, Simetri, Denklem Çözüm, Doğrusal İlişki, Tam Kare, Üçgende Eşitsizlik, Eşitsizlik, Üslü Sayılar, Eğim, Benzerlik ve Olasılık konularından gelmiştir. 2018 LGS’den bugüne kadar uygulanan sınavlarla kıyaslandığında bu sınav kısmen daha zor sorulardan hazırlanmıştır. Geçen yıla göre kazanım odaklı sorular daha fazladır. Okuduğunu anlayıp yorum yapabilen, dikkatini verebilen, matematiksel pratikleri güçlü olan ve zamanı iyi yönetebilen öğrenciler Matematik sorularında birkaç soru dışında sorun yaşamayacaktır” ifadelerini kullandı.
 
Neşe Murat ise “Sınav soruları incelendiğinde MEB müfredat ve kazanımlarına uygun olduğu görülmüştür. Sınav genelinde zor ve ayırt edici soruların sayısı geçmiş yıllara göre daha fazladır. Tablo, grafik, görsel içeren sorular ve deney yorumlama sorularına yer verilmiştir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi metin verip öğrencinin soru düzeneğini düşünmesinin istenildiği sorular da bulunmaktadır. Kazanım sayısı fazla olan DNA ve Genetik Kod, Madde ve Endüstri ünitelerinden daha fazla  soru sorulmuştur. Soruların geçen seneye göre daha uzun metinlerden oluştuğu görülmüştür. Sınavda bilgi eksiği olmayan, düzenli soru çözüp zaman sıkıntısı çekmeyen, yorumlama gücü yüksek olan  öğrencilerin daha başarılı olacağı düşünülmektedir” dedi.
 
Ufuk Masat da “Sorular Milli Eğitim müfredatına ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Son üniteden soru çıkmamıştır. Sorular mantık ve yorumlamaya yöneliktir. Üniteler arası kavramsal referanslar içeren soruların da bulunduğu orta zorluk seviyesinde bir sınav olmuştur” diye konuştu.
 
Rukiye Özeloğlu ise “2 Haziran 2024 LGS İngilizce Sınav soruları MEB müfredat ve kazanımlarına uygundur. Ünitelere bağlı soru dağılımı dengelidir. Sınavda 7 ve 10. Ünite ile ilgili sorular sorulmamıştır. Sınav sorularının zorluk derecesi kolay ve orta seviyededir. Sorular salt dil bilgisi ölçer nitelikte değildir. Sınavda okuduğunu anlama ve verilen ön bilgiler doğrultusunda doğru çıkarım yapma becerisini ölçen sorulara yer verilmiş; diyalog tamamlama, verilen bilgiler ışığında doğru seçimi yapabilme, tercihleri ifade edebilme ve anlama vb. soru türleri kullanılmıştır. Soruların tamamı yeni nesil, öğrenciyi düşünmeye teşvik eder yapıdadır. Bu sene sadece 4 adet olumsuz soru köklü yapıda soru sorulmuştur. Sınav sorularını  dikkatli okuyup kavrayan çıkarım yapan her öğrencinin tam başarı sağlaması düşünülmektedir” ifadelerini kullandı.
 
Şeyma Doğan ise “2024 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları MEB’in yayınladığı kazanımlara ve örnek sorulara uygun olarak hazırlanmıştır. Sınavda müfredattaki tüm ünitelerden soru sorulmuştur. Geçtiğimiz her yıl soruların neredeyse tamamının okuduğunu anlama ve yorumlama üzerine olduğu görülürken bu yıl farklı olarak sınavda bilgi ölçen sorular da yer almıştır. Bu sınavda kitap okumanın, paragraf yorumu yapabilmenin ve analiz etme yeteneğinin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Karşılaştırma, eşleştirme ve bilgi ölçmenin de üzerinde durularak sorular çok yönlü ele alınmıştır. Sınav sorularının zorluk derecesi orta seviyededir. Sorular açık, net, derslerde çözülen örneklerle ve deneme sınavlarıyla uyumludur. Dikkatli okuyarak çıkarım yapan her öğrencinin başarılı olacağı düşünülmektedir” dedi.