Newroz Kürtlere, Ortadoğu halklarına ve insanlığa kutlu olsun

Newroz yaklaşık 3 bin yıl önce, Asur kralı zalim Dehak'a karşı, Demirci Kawa'nın geliştirmiş olduğu bir direniştir. Ayrıca, Kürtçede yeni gün anlamına gelir. Özgürlüğün, bağımsızlığın ve yeni bir yaşamın başlangıcın olduğu yeni bir gün demektir. Newroz'u normal bir günle karıştırmamak gerekiyor. Toplumun yaşamını değiştiren, toplumu özgürlüğe götüren, yeni bir çağ açan bir nitelikte yeni bir gündür. Aynı zamanda Newroz baharın başlangıcı, yeni yaşama başlangıç yapmak anlamına da gelir. Tarihsel olarak her toplumun yaşamında ve tarihinde böyle görkemli yeni günler vardır. Zalimlerin olduğu her yerde direnişler olmuş, yeni başlangıçlar yapılmıştır.

Newroz Kürtlere, Ortadoğu halklarına ve insanlığa kutlu olsun

Toplumlar için gerçekleşen bu yeni başlangıçlar ulusal olduğu kadar uluslarası bir öbemede sahiptir. 

1 Mayıs işçi bayramı, geçenlerde kutlanılan  8 Mart dünya kadınlar günü, 1 Eylül dünya barış günü ve

bu gibi  günler bütün dünya için önemli olan yol açıcı ve yeni başlangıçlar yapan önemde günlerdir.

Son 5 bin yıllık tarih  devletli toplumlar tarihidir. Devlet, mülkü koruyan, kollayan muhafız ve bekçi

olduğuna göre, devlet mülkü olanın koruyucusu olmuş mülkü olmayanın da  tepesinde bir kılııç gibi
sallanmaya başlamıştır. Devletin var oluşu zulmü ve baskıyı da var etmiştir. Devleti yönetenler,

ayrıcalıklı oldukça, toplum ya köle ya da hizmetçi olmuştur.                                           

   ***                                                                  ***                                                                          ***

5 bin yıldan bu günlere kadar toplumlar bir nevi esaret hayatı yaşadılar, yaşamayada devam ediyorlar. 

Devletli ve sınıflı sistemi en çok ve en kötü bir şekilde yaşayan toplumlar Ortadoğu toplumları olmuştur.

Ortadoğu'nun geleneksel geri bırakılmışlığı ve kapitalist modernizmin Ortaduğu'ya çok yönlü mudahales
dikkate alındığında, Ortadoğu'da toplumların nasıl bir sistemi yaşadıkları daha net anlaşılır. Ortadoğu
toplumları daha çok ta kendi yönetimleri tarafından ezilmekte, yoksulluğa mahkum edilmektedir. 
Batı emperyalizmi her ne kadar yüz yıldır bölgede etkili olsada, olmak istesede, bölgeyi en çok beş bin

yıllık bir geçmişi olan geleneksel despot yönetimler ezmektedirler. Ortadoğu'da halkla iç içe olan, halk 
için çalışan bir sistemin ve yönetimin gelişmesi durumunda, batı emperyalizminin hiç bir etkisi ve gücü 

kalmayacaktır.

  ***                                                                  ***                                                                          *** 

Batı emperyalizmi Ortadoğu'da, bölgedeki gerici ve işbirlikçi güçlere dayanarak etkili olmaktadır. Yani

sadece batı emperyalizmini eleştirerek, suçlayarak Ortadoğu'yu temize çıkaramayız. Amerika ve Avrupa

 kendi istekleriyle bölgeden çekilseler bile, bölgede halk düşmanı rejimler olduğu sürece, bölge 
düzelmeyecektir. Çünkü Ortadoğu'da daha batı emperyalizmi yokken, açlık, yoksulluk, baskı ve zulüm
vardı. Ortadoğu'da baskıcı ve zulüm sistemlerinin yaşı beş bindir. Yani beş bin yıldır Ortadoğu toplumları
 bir zulüm cenderesinde yaşamaktadır. Newroz Ortadoğu'da Kürdistan merkezli olarak bir direniş günü 

olarak tarih sahnesine çıkmış, başta Kürtler olmak üzere, Ortadoğu'daki bütün halkları özgürleştirerek 

 yeni bir yaşamın başlangıcı olacaktır. Zalimlerin zulmü var oldukça, mazlumların direnişi bitmeyecek

daha çok büyüyecektir. Son yıllarda Ortadoğu, Kürdistan merkezli olarak tekrar yeni bir Newroz sürecine

girmiş bulunmaktadır.

   ***                                                                 ***                                                                            ***

Kürt halkının 3 bin yıl önce olduğu gibi, günümüzde de geliştirmiş olduğu büyük görkemli direniş başta

Kürdistan olmak üzere bütün Ortadoğu'da yeni bir yaşamın kapısını açacak, Ortadoğu halkları özgür

olacaktır.  3 bin yıl önce Demirci Kawa'nın direnişini şimdi milyonlarca halk sahiplenmekte ve büyük bir

 direniş vermektedirler. Toplumsal gelişimlerde eğitim büyük önem taşımaktadır. İnsanlar ne derece 

eğitimli olurlarsa o derecede kendi kendilerini yönetebilecek güç ve birikime sahip olacaklardır. 

Kendi kendini yönetmek siyasi birikim, bilgi, yetenek ve beceriyle olur. 
  ***                                                                  ***                                                                           ***

Bilgi ve beceriye sahip olmayanlar, başkaları tarafından ezilirler, zulme uğrarlar. Bundan dolayı, zalimleri

sadece yıkmak yetmez, zalimlerin kurduğu sistemide her yönden yok etmek gerekiyor. Tabiki ezilenlerin

yok etmesi gereken en büyük düşman, kesinlikle cehalattir, örgütsüzlüktür. Toplumlar eğitimli ve örgütlü 

olurlarsa, zalimlerin saltanatı 2 gün bile ayakta kalamaz, yıkılır. İyi bir eğitimle yeni özgür yarınlara koşalım.

Newroz başta Kürtler olmak üzere bütün halklara, Ortadoğu halklarına ve insanlığa kutlu olsun. 

Newroz piroz be...

SIRADAKİ HABER