İşaret ve orta parmağı kullanarak 10 dakika boyunca vücuttaki sekiz belirli noktaya vurmayı içeren “akupunktur noktaları”, Geleneksel Çin Tıbbı uygulayıcılarının enerji akışına inandıkları ve vücuttaki “meridyenler” adı verilen yolların uçlarında yer alıyor.

Vurma yöntemi, zihinsel yeniden çerçeveleme egzersizleriyle birleştirildi ve EFT (Duygusal Özgürlük Teknikleri) olarak bilinen bir strateji oluşturuldu.

Sonuçlara göre, araştırmaya katılan ve belirli fobileri olan 22 öğrenci, tedavi sonrasında fobileri hakkında daha az sıkıntı ve kaygı yaşadıklarını bildirdi.

DERİN NEFES ALMAKTAN DAHA ETKİLİ
Explore dergisinde yayınlanan çalışma, EFT’nin kaygıyı azaltmada derin nefes almaktan daha etkili olduğunu ortaya koydu.

EFT, akupunktur, maruz kalma terapisi ve bilişsel yeniden yapılandırma unsurlarını içeren, farmasötik olmayan bir yaklaşım olarak biliniyor.

Çalışmada, 10 dakika boyunca EFT’yi uygulayan kişilerin fobiyle ilgili kaygılarında önemli azalmalar olduğu ve yükseklik, hamamböceği, yılan, şırınga, karanlık ve hamamböceği dahil korktukları nesneye daha kolay yaklaşabildikleri görüldü.