Politikada tutarlılık ve HDP

Politika kavramı uygarlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Çünkü politika insanların yaşama ve doğaya egemen olmasıyla hayat bulmuştur.Yani bir bütünen toplumsal çalışma, üretme ve hayatı organize etmek demektir.

© AA
Politikada tutarlılık ve HDP

Ancak politika bir süre sonra el değiştirmiştir. Politika topluma ait bir çalışma üretme ve yönetimsel değerken tutarlılığını korumuştur. Politika kavram olarak devleti ve ülkeyi yönetme olarak bilinir. Aslında bir bakıma öyledirde. Ancak politikanın esas amacı sadece  devleti oluşturan kurum ve kuruluşları  yönetmek değildir. Yani sivil bürokrasi, askeriye, meclis  hükümet-bakanlıklar ve onlara bağlı daha bir dizi küçüklü büyüklü alt idari birimlerin sadece kendi sınırları içerisinde yaptıkları günlük rutin işler değildir. Politika esasen toplumsal çalışma, üretim, emek ve yaşamın bir bütünen organize edilmesidir.
***
Bir ülkede politikacılar toplumsal yaşamdan kopuk, halkla ilgisi olmayan basit, ucuz, bireysel çıkar ve hesaplar peşinde koşuyorlarsa o ülkede politika çoktan kendi hedefinden uzaklaşmış demektir. Politikada tutarlı olmak politikayı toplumsal sorunların çözüldüğü bir sanat haline getirmekle mümkündür. Toplumun en temel sorunlarını çözdünüzmü?Toplumun ev, iş, konut, eğitim, sağlık, yönetime [siyasete] katılma sorununu çözdünüzmü? Devleti halka, topluma hizmet eden bir araca dönüştürdünüzmü? Türkiyede [Anadoluda-Mezopotamyada] yaşayan farklı uluslara, kültürlere, kimliklere, dillere, saygı gösterip yasal ve anayasal olarak  kabul ettinizmi? Bu  saydıklarımızın hiç  birisi Türkiye'de yok. Bu durumda demekki Türkiye'de politika, içi boşaltılmış bir ceviz kabuğuna dönüştürülmüş. Politika rantın, rüşvetin, yolsuzluğun, cep doldurmanın, hırsızlık yapmanın, halkı  kandırmanın, insanlara yalan söylemenin ta kendisi olmuş. Bir ülkede politikayı sadece seçilmişler, belirttiğimiz tarzda yaparsa o ülkede herşey renk değiştirir. Yani her şey yozlaşır, biter, çürür. Nitekim Türkiye'de, düzen politikacılığı iflas etmiştir.
***
Bir ülkede halk yarı aç yarı tok asgari ücrete talim ediyorsa yönetenlerde zevki sefa içinde yaşıyorlarsa, hiltonlarda villalarda, köşklerde, işte o ülkede politika çoktan halkı aldatmanın, ezmenin, sömürmenin aracı ve maskesi haline getirilmiştir. Bu şartlarda yaşayan insan toplulukları mevcut tutarsız politikadan zarar gördükleri için polikayı yalancılık olarak bilirler. Zaten Türkiye,de yediden yetmişe kime politika nedir diye sorsanız size söyleyecekleri tek şey, politika sahtekarlıktır, yalancılıktır olacaktır. İnsan toplulukları aldatıla aldatıla adeta kendi gerçekliğini bile tanıyamaz hale gelmiş. Çünkü kandırılan, aldatılan insanlar daha kolay yönetilir. Türkiye,de toplum özelliklede Türkler uzunca bir zamandır tutarsız politikanın esiri durumuna gelmiştir, getirilmiştir. Yoksul, fakir  toplum adeta tutarsız politikacıların, holdinglerin, düzen partilerinin kölesi ve hizmetçisi olmuş durumdalar.
***
Özelliklede yıllarda üst üste meydana gelen maden ocakları kazaları ve buna benzer [iş cinayetleri] kazaları bu gerçekliği bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermiştir. Ancak kötüye karşı iyi, çirkine karşı güzel, yanlışa karşı doğru ve tutarsız politikaya karşıda tutarlı politikacılık hayatın bir yerinde ortaya çıkar, bir kurtarıcı gibi. Çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yanar denmiş. Halkı bir yere kadar kandırabilirler. İllaki birileri çıkıp bu sahtekarların bütün yalanlarını ortaya çıkaracaklardır. Her ne kadar tutarsız politikacılar uzun bir zamandır toplumun başına çöreklenip yaşamı kangrene dönüştürmüşlersede artık bu yolun sonuna doğru geliniyor. Tutarlı politikacılık HDP ile Türkiye'de galip gelip tutarsız politikayı ve bunun üzerinden halkların ezenleri çöp kutusuna atacaktır.
***
Halkların Demokratik Partisi, Kürdistan'da düzen politikacılığını yıktı, yok etti. Sistemin, HDP'nin üstüne gitmesi, görülmedik bir baskı kurması, HDP'nin ve halkların iradesini tanımaması bundan dolayıdır. HDP Türkiye halkınıda tutarlı ve devrimci demokratik politikacılıkla yoksulluğun ve ezilmişliğin cenderesinden kurtaracaktır. Halkların Demokratik Partisi'nin Türkiye'de halkın başına bela olan bu asalak, tutarsız sahte, yalancı politikacıları büyük bir yenilgiye uğratıp tutarlı politikanın ne olduğunu bütün dünyaya gösterecektir. Çünkü politika toplumsal bir öze sahip olduğu sürece tutarlılığını koruyabilir, tutarlı olabilir. Politikada tutarlılık Halkların Demokratik Partisiyle, Türkiye ve Kürdistan'da halklarının bütün sorunlarının en büyük çözüm gücü ve demokrasinin ışığı olacaktır. Türk-İslam sentezli kapitalist düzen partileri, Türkiye'yi uçurumun kenarına getirdiler. Türkiye'yi, uçurumun kenarından, kurtaracak güçte HDP'dir. HDP tutarlı demokratik politikacılıkla, halkları, baskı ve zulüm sisteminden kurtaracaktır...
Kemal Söbe

SIRADAKİ HABER