Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü 

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

– İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 562)

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları 

– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2024 Tarihli ve 2017/25008 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2024 Tarihli ve 2019/15717 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2024 Tarihli ve 2020/34420 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 28/3/2024 Tarihli ve 2021/3006 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 28/3/2024 Tarihli ve 2021/5841 Başvuru Numaralı Kararı

İlan Bölümü 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri