Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü 

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararları 

– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

Yönetmelik 

– Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

– Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2024/2)

Yargı Bölümü 

Anayasa Mahkemesi Kararları 

– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2022/21, K: 2024/79 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/140, K: 2024/81 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2024/1 (Değişik İşler), K: 2024/1 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2023/183, K: 2024/94 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2023/170, K: 2024/96 Sayılı Kararı

Danıştay Kararı 

– Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Karar

İlan Bölümü 

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri