Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü 

Cumhurbaşkanı Kararları 

– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472)

Atama Kararı 

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2024/120)

Genelge 

– Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Tebliğler

– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/6)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/16)

Yargı Bölümü 

Danıştay Kararı 

– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/9, K: 2024/3)

İlan Bölümü 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri