Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü 

Yönetmelik 

– Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kurul Kararı 

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/06/2024 Tarihli ve 10927 Sayılı Kararı

İlan Bölümü 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri