Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yasama Bölümü 

TBMM Kararı 

1412 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Yürütme ve İdare Bölümü 

Yönetmelikler

– Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yargı Bölümü 

Yüksek Seçim Kurulu Kararları 

– Yüksek Seçim Kurulunun 26/6/2024 Tarihli ve 2024/2712 Sayılı Kararı

– Yüksek Seçim Kurulunun 26/6/2024 Tarihli ve 2024/2713 Sayılı Kararı

İlan Bölümü 

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri