Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yasama Bölümü 

TBMM Kararı 

-1411 İsrail’in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair Karar

Yürütme ve İdare Bölümü 

Yönetmelikler

– Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İstanbul Aydın Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yargı Bölümü 

Yargıtay Kararı 

– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlan Bölümü

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri