Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü 

Yönetmelikler 

– Çankırı Karatekin Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Fırat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

– Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Geleneksel Oyun ve Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– İstanbul Gelişim Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yargı Bölümü 

Anayasa Mahkemesi Kararları 

– Anayasa Mahkemesinin 29/2/2024 Tarihli ve 2019/32487 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 19/3/2024 Tarihli ve 2019/13403 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 19/3/2024 Tarihli ve 2019/25945 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 19/3/2024 Tarihli ve 2020/2264 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 2/4/2024 Tarihli ve 2019/7966 Başvuru Numaralı Kararı

İlan Bölümü 

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri