Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve idare bölümü

Yönetmelikler

-Gazi Üniversitesi Akademik Yazma, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

-Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İlân bölümü

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri