AKP, Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapan 60 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Kanun teklifinde "Kendisine özel bir mezuniyet verilmediği halde, görevdeki personel ile kamu görevlisi sıfatı sona erenlerden, görevde oldukları süre içerisinde bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlarını kullanarak veya görevi ve sıfatı icabı muttali olduğu askeri muamelat, teşkilat, harekat, tesisat veya tertibata müteallik işler hakkında beyanat veren, yazı yazan veya sair surette açıklamada bulunanlar her kim olursa olsun, fiili daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç seneye kadar hapsolunur" şeklinde düzenlemeye gidildi.

İsim ve görüntüler açıklanamayacak
Yasa teklifinde yer alan diğer bir düzenlemeye göre; kendisinin veya başka bir askeri personelin askeri kimliği, görev veya faaliyetleri kapsamında askeri bilgi, belge, konum bilgisi, resim, yazı, fotoğraf, ses kaydı, video gibi görsel ve işitsel materyallerde radyo, televizyon, internet, sosyal medya üzerinden yayınlanamayacak ve açıklanamayacak.

Askeri Ceza Kanuna eklenen maddeyle Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile general ve amiraller hakkında istinat edilen suçlarla ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturma makamlarının tayininde, suçun işlendiği tarihteki görevleri ve rütbelerinin değil, son rütbeleri ve görevleri esas alınacak.

Yüksek Askeri Şura kararı ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen ve yaş şartı nedeniyle emekli aylığı bağlanamayan personele emekli aylığı bağlanmasına dönük de düzenleme de yapılıyor. Teklife göre, 25 yılı doldurmaları halinde emekliye sevk edilen personele maaş bağlanacak. Riskli ve güç şartlarda görev yapan Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevli sözleşmeli erbaş ve erlere ödenen aylık ücretlerin yüzde 5 oranında artırılıyor.

Kusurları olmaksızın veya sözleşme sürelerinin sona ermesi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Jandarma Genel Komutanlığından ve Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere ödenen tazminatın sözleşmeli erbaş ve erlerin bağlı bulundukları Bakanlık bünyesi içerisinde kalarak uzman erbaşlığa geçmeleri halinde de ödenecek.

Kanun teklifi ile terör örgütleriyle ilişkisi olan personel hakkında TSK’dan ayırma cezasında zamanaşımı süresi 5 yıldan 20 yılı çıkarılıyor.