Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Meral Güler, isminin "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" olarak belirlenmesinin tesadüften ibaret olmadığını ve yeni eğitim programının sorgulamayan, düşünmeyen, eleştirmeyen, itiraz etmeyen, ruhsuz, teslimiyetçi nesiller yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Sözcü gazetesinin haberine göre; yeni müfredatla tek adam rejiminin güçlendirmesini sağlayacak toplumsal yapının oluşturulmasını amaçlandığını kaydeden Güler şunları söyledi:

"Yeni müfredat çağın gerisinde kalmış, bilimsel gerçeklerden uzak, çağdaş ve evrensel değerlerden habersiz bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen büyük bir planın en büyük parçasıdır. Yeni müfredatla, okullarımız eğitim kurumu olmaktan çıkartılarak, itaat, biat ve sadakat kültürünün benimsetildiği toplumsal yapıya dönüştürülmek istemekte ve böylece siyasi iktidarın kurguladığı yeni rejimin inşasını kolaylaştıracak bir araç olarak devreye sokulmaktadır."

"Eğitim sistemimiz tarikatların ve cemaatlerin istekleri doğrultusunda şekillendiriliyor"
Evrim Teorisi’nin müfredattan çıkarılmasının aklı, doğa bilimlerini, evrensel süreçleri yok sayan bir skandal olduğunu kaydeden Meral Güler şöyle tepki gösterdi: "Çocuklarımızı korku ve kaygı süreçleri haline getiren, imamların dinsel öğretilerinin hakim kılındığı, okullarımızı birer terbiye ve ıslah merkezine dönüştüren ÇEDES projesi onarılmaz yaralar açar. İçinde yaşadığı dünyayı yorumlayabilen, yaratıcı, eşitlikçi ve adalet duygusu gelişmiş nesiller yetiştirmek; bilimsel ve evrensel değerlere sadık kalarak düzenlenecek, insan hak ve özgürlüklerine dayalı ilkelerle donatılmış, laiklik ilkesiyle temellendirilmiş, toplumsal faydayı gözeten bir müfredat ve sistem ile mümkündür.

Eğitim sistemimiz, tarikatların ve cemaatlerin istekleri doğrultusunda şekillendirmeye yönelik, dini ve milli değerleri esas alan, demokratik değerlere, insana, evrensel değerlere, bilme, akla, Atatürk ilkelerine aykırı yeni müfredat sistemini kabul etmiyor ve laik, bilimsel eğitim mücadelemizi sürdüreceğiz."