TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı B. Can Yücaoğlu, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Hale Hatipoğlu ve TÜSİAD-TİSK AB Temsilcisi ve BusinessEurope Daimi Delegesi A. Dilek Aydın 27-28 Haziran tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope Başkanlar Konseyi toplantısına katıldı. Yücaoğlu, “Gümrük Birliği'nin güncellenmesi rekabetçilik hedeflerine ulaşmak için AB ve Türkiye'nin elindeki en etkili ve hızlı sonuçları sağlayacak araçlardan" ifadelerini kullandı. 

Başkanlar Konseyi toplantısı 2024 yılının ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığını üstlenecek olan Macaristan'ın iş dünyası temsil kuruluşu MGYOSZ ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıda Avrupa iş dünyası temsilcileri Macaristan Cumhurbaşkanı Dr. Tamás Sulyok, Ulusal Ekonomi Bakanı Márton Nagy, İtalya Eski Başbakanı ve Jacques Delors Enstitüsü Başkanı Enrico Letta ile istişareler gerçekleştirdi.

Avrupa iş dünyası temsilcilerinin ana gündemi Avrupa Birliği 2024-2029 yasama döneminde Yeşil Mutabakat'ın Rekabetçilik Mutabakatı ile desteklenmesi ve AB politikalarının rekabetçiliğe odaklanması için somut adımlardı. Enerji maliyetleri, yasal düzenlemeler kaynaklı yüklerin azaltılması, açık ve kural temelli ticaret artırılırken, AB üyesi olmayan Avrupa ekonomileri ve AB üyeliğine aday ülkeler öncelikli olmak üzere yakın ekonomik ortaklarla ilişkilerin derinleştirilmesi, teknolojik inovasyon ve yetkinliklerin geliştirilmesi, iddialı bir sanayi stratejisi benimsenmesi, Tek Pazar'ın bütünleşmesi konuları tartışmaların merkezinde yer aldı. 

Bu hedeflere ulaşmak için iş dünyasının beklentileri BusinessEurope Başkanlar Konseyi Bildirisi çerçevesinde Macaristan AB Dönem Başkanlığı temsilcilerine sunuldu.

AB Komisyonu ve AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi'nin Kasım 2023 tarihli "Türkiye-AB siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin mevcut durumu" konulu ortak bildirisinin ilerletilmesi de öncelikler arasında yer aldı. Bu çerçevede, AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu destekleyecek şekilde ticaretle ilgili sorunların hızlı ve etkin çözümü ve yapıcı, karşılıklı yarar sağlayan, uygulanabilir bir sürece odaklanılması çağrısında bulunuldu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı B. Can Yücaoğlu BusinessEurope zirvesinde ve ikili temaslarda şu mesajları verdi:

“Avrupa'nın rekabetçiliğini güçlendirmek için en hızlı ilerleyebileceğimiz alanlardan biri AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinin başlatılmasıdır. AB-Türkiye ekonomik ortaklığının kapsamının genişletilerek, derinleştirilmesi, ekonomik güvenlik ve açık stratejik özerklik hedeflerini besleyecek en etkili araçlarımızdandır. Bu sürecin siyasi gerekçelerle geciktirilmesi tüm ekonomik hedeflerimiz ve jeopolitik gerçeklikle çelişmektedir. Küresel rekabet dinamikleri ve dönüşüm gündemi ışığında eyleme geçmemek geriye düşmek anlamına gelir. Bu sebeple Avrupa iş dünyasının Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çağrısı AB Rekabetçilik Mutabakatının öncelikli adımları arasında değerlendirilmeli ve ilerlenmelidir.”