Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın aktardığına göre, teklife göre, devlet ormanlarında havaalanı/havalimanı izin alanı içerisinde, sağlık, otel, motel, lokanta, dini tesis, alışveriş üniteleri gibi tesislerle akaryakıt istasyonu, lojistik, kargo tesisleri, yönetim ve idari binalar, geçici konaklama tesisleri ve terminal binaları yapılmasına havaalanı/havalimanı sınırları içinde kalmak kaydıyla izin verilecek.

Yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan ve işlettirilen yerler de dahil olmak üzere bu tesislerden herhangi bir bedel alınmayacak. Yap-işlet-devret kapsamında adına üst hakkı tesis edilen yüklenici/görevli şirketten sadece ağaçlandırma bedeli alınacak. Bunun dışında kira dahil başkaca hiçbir bedel alınmayacak.

Şimdiye kadar yapılanlar havalimanı müştemilatı sayılacak
Ayrıca teklif ile Orman Yasası’na geçici madde de ekleniyor. Buna göre, daha önce devlet ormanlarında havaalanı/havalimanı izin alanı sınırları içerisinde yapılan, işletilen, işlettirilen veya yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan sağlık, otel, motel, lokanta, dini tesis, alışveriş üniteleri gibi tesisler havaalanı/havalimanı müştemilatı sayılacak.