Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Yurt İçi Seçmen Kütüğü'nün güncelleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; seçmen listeleri 4 Ocak 2024 Perşembe günü saat 08.00'de askıya çıkarılacak ve 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00'de askıdan indirilecek. YSK kararıyla, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde de değişikliğe gidildi. Karara göre, güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak yerel seçimlerde 32 ilde oy verme saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararlarında, Mahalli İdareler Genel Seçimi için güncelleştirme yapmak amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Adres Kayıt Sistemi'nden alınan Türkiye'de ikamet eden ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait 1 Ekim tarihindeki kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra askıya çıkarılan listeler olduğu belirtildi. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 1 Ocak'tan önce; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak olan ve geçerli yerleşim yeri adresine sahip Türk vatandaşlarına ait bilgiler alınacak. Bu kapsamda alınan ölüm, vatandaşlığın kaybedilmesi veya kazanılması gibi olay bilgileri Yurt İçi Seçmen Kütüğü'ne işlenecek.

Yayımlanan genelgeye göre; oy verme günü itibarıyla silah altında olan er ve erbaşlara ilişkin bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden, askeri öğrenciler ve yedek subay öğrencilerine ait bilgiler de Genelkurmay Başkanlığından alınarak bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulacak.

Afet bölgelerine duyuru
Askerliği nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulanlardan oy verme günü itibarıyla terhis olacaklar var ise kayıtları 'oy kullanabilir' hale getirilecek. Ceza infaz kurumlarında bulunan taksirli suçlar dışındaki hükümlülere ait bilgiler Adalet Bakanlığından alınarak kayıtları dondurulacak. Ceza infaz kurumlarında bulunması nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulan hükümlülerden oy verme günü itibarıyla tahliye olacaklar var ise kayıtları 'oy kullanabilir' şeklinde düzenlenecek.

Genelgede; 6 Şubat'ta meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde muhtarlık bölgesi askı listelerinin asıldığı her türlü yayın araçlarından yararlanılarak ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından vatandaşlara duyurulacağı belirtildi.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından "www.ysk.gov.tr" internet adresinde bulunan 'seyyar sandık kurulu talep formu' ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa askı süresi boyunca başvurabilecek.

Yayımlanan genelgeye göre, askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi listelerinde bazı durumlarda düzeltme yapılabilecek. Buna göre, seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan, başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen, öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen, muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan, nüfus olay bilgisi değişenler önce nüfus müdürlüğüne, sonra ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına müracaat edecek.

Muhtarlık bölgesinde askı listelerine itiraz
Muhtarlık bölgesi askı listelerine; seçmenler ve siyasi partiler ilan süresi içinde itiraz edebilecek. Siyasi partiler, mühürlü ve imzalı bir yazıyla partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini o yer ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirecek.

Siyasi partiler adına itiraza yetkili kılınan kişiler; o ilçede oturan tüm seçmenler, seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar, o muhtarlık bölgesinde yerleşim yeri adresi bulunmayan, askeri öğrenci, ölü, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kişilerin yazımı ile ilgili itirazda bulunabilecek. Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise ancak kendileriyle ilgili olarak itirazda bulunabilecekler. İtirazlar ilçe seçim kurulu başkanına yazılı olarak yapılacak.

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olan seçmenler, ceza infaz kurumu idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz edebilecek. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenler ile süresinde yapılmayan itirazlar incelenmeyecek. Bu nedenle inceleme yapılamadığı da tutanağa yazılacak.

İlçe seçim kurulu başkanı, kendisine ulaşmasından itibaren muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılan itirazları en geç 20 Ocak saat 17.00'ye kadar kesin olarak karara bağlayacak. Bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme işlemlerinin yapılması için siyasi partiler tarafından yapılan itirazların 29 Ocak'ta ilçe seçim kurulunca, 2 Şubat'ta il seçim kurulunca ve 5 Şubat'ta YSK tarafından kesin olarak karara bağlanması sonucu Yurt İçi Seçmen Kütüğü 7 Mayıs'ta kesinleşecek. Sandık seçmen listelerinin kesinleşmesinden sonra seçmen bilgi kağıtlarının hazırlanması ve dağıtılması işlemine 29 Şubat Perşembe günü başlanacak.

Oy verme saatlerinde değişiklik
Yayımlanan karara göre; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi. Kararda; illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıkların dikkate alındığı belirtildi.

Ayrıca, bu iller haricinde kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00- 17.00 olarak açıklandı.

Editör: Can Polat